Alışveriş siteleri oldukça büyük hızla büyümektedir. Araştırmalar, online alışveriş davranışının demografi, kanal bilgisi, öngörülen kanal uygulaması ve alışveriş eğilimlerinden çok etiklendiğini gösterdi. Bu konunun bilimsel taraması, çevrimiçi alışveriş yapanların,yapmayanlara oranla yaş olarak daha büyük, daha eğitimli, daha yüksek gelirli ve internet konusunda daha çok bilgiye sahip kişiler olduğunu kanıtlamıştır. Bunun yanısıra, erkeklerin kadınlara göre daha çok online alışveriş yaptığı yine araştırmalarda bulunan bazı veriler arasındadır. Ancak diğer çalışmalarda başka bulgular elde edilmiştir.Bu çalışmalara göre, kadınlar, gençler ve düşük gelirli gruplar da dahil olmak üzere bütün müşteri grupları artık çevrimiçi müşteri kategorisine girmektedir. Online müşterilerin daha önce bilinen şekillerde alışveriş yapmış olan genel olarak genç, iyi eğitim görmüş, yüksek gelirli erkekler olduğunu tespit etmiştir. Sin ve Tse ise Hong Kong’daki online müşterilerin, zaman konusunda daha bilinçli, daha kendine güvenen, interneti ve evden ulaşılabilen başka alışveriş seçeneklerini daha sık kullanan müşteriler olmalarının yanı sıra benzer demografik profillerinin olduğunu ortaya koymuştur.

Goldsmith (2001) çevrimiçi müşterilerin, internetten alışveriş yapmayanlara göre daha yenilikçi olduğunu göstermiştir. Source v.d. (2005)’ne göre, genç müşteriler internet üzerinden her türlü ürünü satın alabilirken, yaşça daha büyük müşteriler sadece belirli ürünleri almayı tercih etmektedir. Çevrimiçi alışverişin sıklığı bu iki grup arasında önemli bir farklılık göstermemektedir.

Yazının kaynağı; http://alisverissiteleri.urldir.org/

Online yapılan alışveriş alisverissiteleri.urldir.org açıklamalarına göre, çok geleneksel alışveriş ortamlarında karşılaşılan mağaza kalabalığından kurtulma ve kuyrukta bekleme gibi problemler, fiyatların genellikle düşük olması, alışverişin tüketiciye rahatlıkve kolaylık sağlaması, yedi gün yirmi dört saat, alışveriş imkanı ve geniş bir ürün çeşidi sunması gibi bir çok avantajlar sunmaktadır.