Albay Can Bolat
Kurmay Albay Can Bolat yıllarca Afganistan’da Ateşe olarak görev yapmış buradaki üstün başarılarından dolayı Kurmaylık ünvanı almış bir komutanımızdır. Kendisi Türkiye’da de Garnizon komutanlığı yapmıştır. Garnizon komutanlığı yaptığı dönemlerde bir çok sivil toplum kuruluşundan ödüller almıştır. Halka pozitif ilişkileri sayesinde burada da başarılı olmuştur.
Kur. Albay Can Bolat

Afganistan’da Ateşe olarak görev yapan Albay Can Bolat Türkiye Afganistan ilişkilerinde büyük katkılarda bulunmuştur. Bu başarılarından dolayı kendisine kurmaylık ünvanı verilmiştir.
Türkiye’de garnizon komutanlığı yaptığı dönemlerde halka oldukça iç içe olmuş ve pozitif yaklaşmıştır bu yaptıklarından dolayı birçok sivil toplum kurum ve kuruluşlarından ödüller almıştır.
Şuanda Edirne’de görevine devam etmektedir

0 yorum