KPSS Genel Yetenek Soru Dağılımı (60 soru = %100)

Türkçe
% 50
30 soru

Sözcük Bilgisi
% 5
3 soru

Dil Bilgisi
% 10
6 soru

Anlatım Özellikleri
% 5
3 soru

Okuduğunu anlama
% 30
9 soru

Matematik
% 50
30 soru

Sayılarla İşlem Yapma
% 10
6 soru

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma
% 10
6 soru

Problem Çözme
% 20
12 soru

Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama
% 5
3 soru

Temel Geometri Bilgilerinden kararlanma
% 5
3 soru


KPSS Genel Kültür Soru Dağılımı (60 soru = %100)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
% 40
24 soru

III. Selim’den itibaren Türk İnkılabını hazırlayan etkenler
% 5
3 soru

Ulusal Kurtuluş Savaşı
% 10
6 soru

Atatürk İlke ve İnkılapları
% 15
9 soru

Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika
% 10
6 soru

Türk Kültür ve Medeniyetleri
% 10
6 soru

Selçuklular ve önceki dönem
% 5
3 soru

Osmanlılar Dönemi
% 5
3 soru

Türkiye Coğrafyası
% 30
18 soru

Türkiye’nin fiziki Özellikleri
% 5
3 soru

Türkiye’nin beşeri özellikleri
% 5
3 soru

Türkiye’nin ekonomik özellikleri
% 20
12 soru

Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
% 5
3 soru

Temel Yurttaşlık Bilgisi
% 15
9 soru

Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku
% 5
3 soru

Anayasa Hukuku
% 5
3 soru

İdare hukuku
% 5
3 soru

0 yorum